‘Met passende onderwijsproducten en toegepast onderzoek’

Onderwijsinstellingen spelen, zeker als het hoger en wetenschappelijk onderwijs betreft, een steeds nadrukkelijkere en veelzijdigere rol in het aanjagen van de economie. Niet alleen door toekomstige werknemers of ondernemers op te leiden, maar ook door ...

Lees meer »

Onderwijs en ondernemen: Praktijk en theorie raken steeds meer met elkaar vervlochten

Een veel gehoorde kreet uit het bedrijfsleven: scholen geven leerlingen niet de kennis mee waarmee ze in de praktijk uit de voeten kunnen. Reactie uit het onderwijs: geef ons de juiste input, zodat we beter afgestemd onderwijs kunnen bieden.

Lees meer »