Onderwijs en ondernemen: Praktijk en theorie raken steeds meer met elkaar vervlochten

Een veel gehoorde kreet uit het bedrijfsleven: scholen geven leerlingen niet de kennis mee waarmee ze in de praktijk uit de voeten kunnen. Reactie uit het onderwijs: geef ons de juiste input, zodat we beter afgestemd onderwijs kunnen bieden.

Lees meer »

Al 100 jaar samen succesvoller ondernemen

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen, het zijn de kernwaarden van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Dat zal ook dit jaar, in 2018, nadrukkelijk het geval zijn, in het jaar waarin de vereniging zijn eeuwfeest viert. “Tijden veranderen dus we vullen het op een andere manier in, maar de basis is hetzelfde”, stelt algemeen directeur Huub Narinx.

Lees meer »