CIVIL maakt werk van installatiewerk

InstallatieWerk Zuid Oost (IWZO) is een initiatief van werkgevers uit de installatiebranche met als doel om werknemers goede praktijkvaardigheden bij te brengen. Dat gebeurt tegenwoordig ook met studenten, onder de noemer CIVIL (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg), een initiatief dat samen met ROC Gilde Opleidingen is opgezet.

Lees meer »

‘De vakman blijft essentieel, maar anders dan voorheen’

De wereld verandert, in tal van opzichten. Daarbij beïnvloedt de ene ontwikkeling de andere. Zo moet het onderwijs inspelen op de veranderingen die zich voordoen in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Gilde Opleidingen erkent dat en stond mede aan de basis van een CIV, een centrum voor innovatief vakmanschap, specifiek gericht op de gebouwde omgeving.

Lees meer »