Dejatech Global Energy Solutions

Blauwwater 1
5951 DB Belfeld

T: (0031)-(0)77 475 2270
F: (0031)-(0)77 475 1342
E: info@dejatech.nl
W: www.dejatech.nl

Dejatech GES is een zeer innovatief ontwikkelbedrijf voor energiesystemen. De markt is de mondiale Heating branche, voornamelijk gericht op de CV-branche. Dejatech ontwikkelt op dit moment meerdere extrusie warmtewisselaars, waaronder de Fluecool voor WKK installaties.

Dejatech bestaat uit een team van 10 mensen die in staat zijn om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen. Dit team bestaat merendeel uit R&D mensen onder leiding van directeur Jan Janssen.

Historie
Dejatech heeft een lange historie. Jan Deckers,  oprichter van Dejatech , is in 1970 gestart, als eerste in Europa, met een aluminium warmtewisselaar voor een CV-ketel. Vanaf dat moment zijn er door ons 48 designs gemaakt voor klanten in Europa, USA en Azië. In vrijwel elke Europese HR-ketel zit wel een stukje Dejatechtechniek in verwerkt.

Na een “kleine pauze” is Dejatech in 2011 opnieuw opgestart voor ontwikkeling van producten voor onze industrie.

In 2012 heeft de Venlose ondernemer Rob van de Voort, eigenaar van Ohron Industries in Deurne, het merendeel van de aandelen overgenomen. Hij investeert substantieel in Dejatech door de overname, maar nog steeds om de ontwikkeling van nieuwe producten gestalte te geven. Jan Deckers is en blijft als adviseur en mede-aandeelhouder nauw betrokken.

Nu staat Dejatech weer voor nieuwe uitdagingen. Reeds ontwikkelde producten gaan nu concreet in productie en naar de markt. Nieuwe producten worden voorbereid en getest om de komende 3 jaar marktklaar en productierijp te zijn. Doordat producties ook bij Dejatech plaatsvinden zal ons team komend jaar verder uitgebreid worden. De nieuwe producten, met name de extrusieproducten, zijn zo ontwikkeld dat we kunnen concurreren met de lage lonen landen. Wat verkoop betreft ligt de focus en uitdaging op de (West)Europese markt, maar zeker ook op USA en Azië. Dit internationale speelveld vraagt om een goede strategische benadering van de markt.

Onze belangrijkste investering is de investering in kennis, vastgelegd in Europese en mondiale  octrooien. Dejatech heeft tussen 1970 en 2008 meer dan 30 octrooien verzameld. Na de nieuwe opstart in 2011 zijn er alweer 6 bij gekomen en het einde is nog niet in zicht.

Made in Holland
Daar waar Dejatech altijd de marktleider is geweest van de ontwikkeling van aluminium warmtewisselaars, hebben we nu grote kans door te groeien naar marktleider van systemen en onderdelen voor de gehele heating branche, met nieuwe producten en materialen. Bedacht, designed and made in Holland!